MAGNOLKI | Niepubliczne Przedszkole w Konstantynowie Łódzkim


Witajcie w Magnolkach !

 

DNI OTWARTE

Mamy przyjemność zakomunikować, iż DNI OTWARTE w Niepublicznym Przedszkolu „Magnolki” w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 12 odbędą się 11 lutego b.r. (sobota) w godz. 9.00-12.00

Serdecznie zapraszamy!

Dni Otwarte Magnolki

————————————————————————

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Informujemy, że zebrania z rodzicami w poszczególnych grupach
odbędą się w następujących terminach:

grupa I – 27 stycznia (piątek) o godz. 16.30
grupa II – 30 stycznia (poniedziałek) w godz. 16.00-18.00 (konsultacje)
grupa III – 31 stycznia (wtorek) o godz. 16.30
grupa IV – 31 stycznia (wtorek) o godz. 17.30
grupa V – 27 stycznia (piątek) o godz. 17.30
grupa II – 2 lutego (czwartek) w godz. 15.00-17.00 (konsultacje)

————————————————————————

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zgodnie z § 27 pkt 1 Statutu Niepublicznego Przedszkola „Magnolki” w Konstantynowie Łódzkim
Dyrektor Przedszkola ogłasza terminy naboru dzieci na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja wstępna 23.01 – 10.02.2017 r.
Dotyczy dzieci już uczęszczających, dzieci pracowników, rodzeństwa dzieci uczęszczających do placówki
Karty zgłoszeń rozdawane w czasie zebrań z rodzicami i do pobrania u wychowawców grup.

Rekrutacja główna (otwarta) 11.02. – 24.03.2017 r.
Karty zgłoszeń wydawane są i przyjmowane przez dyrektora przedszkola, organ prowadzący i osoby do tego upoważnione.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych 03.04.2017 r.

Dzieci, które nie zostaną przyjęte do placówki w rekrutacji wstępnej i głównej, zgodnie z § 27 pkt 2 Statutu Przedszkola ich przyjęcie może nastąpić w trakcie całego roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc.

————————————————————————