DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

24 grudnia 2018
27 grudnia 2018
28 grudnia 2018
31 grudnia 2018
2 maja 2019

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Grupa I

12.06.2019 godz. 17:00

Grupa II

13.06.2019 godz. 16:30

Grupa III

04.06.2019 godz. 16:30

Grupa IV

06.06.2019 godz. 17:00

Grupa V

07.06.2019 godz. 18:00

PSYCHOLOGICZNE I LOGOPEDYCZNE

Serdecznie zapraszam wszystkich rodziców na indywidualne konsultacje. Spotkania dotyczyć będą wszelkich aspektów rozwojowych, społecznych i wychowawczych, istotnych dla prawidłowego funkcjonowania dziecka w przedszkolu i w domu rodzinnym. Na spotkaniu zapoznam Państwa także z diagnoza logopedyczną Waszego dziecka.

Czekam na Państwa w następujących terminach:

  • 25 października (czwartek) w godzinach 16:30-17:30
  • 22 listopada (czwartek) w godzinach 16:30-17:30
  • 17 stycznia (czwartek) w godzinach 16:30-17:30
  • 21 lutego (czwartek) w godzinach 16:30-17:30
  • 18 kwietnia (czwartek) w godzinach 16:30-17:30
  • 23 maja (czwartek) w godzinach 16:30-17:30

Sylwia Łuczak
Psycholog, logopeda


MATERIAŁY EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zeszyt współpracy z rodzicami Captain Jack 1 [plik PDF, 3,8MB]


TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ DODATKOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Poniedziałek

8:00-9:00 zajęcia logopedyczne
9:00-11:00 zajęcia taneczne z podziałem na grupy
9:00-9:30 język angielski – zerówka
9:30-10:00 język angielski – grupa 4
10:00-10:30 język angielski – grupa 3
10:00-10:30 zajęcia logorytmiczne – grupa 1
13:00-15:00 warsztaty kulinarne w poszczególnych grupach (co drugi tydzień)

Wtorek

8:00-9:00 zajęcia logopedyczne
9:00-9:30 język angielski – zerówka
9:30-10:00 język angielski – grupa 4
10:00-10:30 język angielski – grupa 3
10:00-10:30 zajęcia logorytmiczne – grupa 2
10:30-11:00 język angielski – grupa 2
13:00-15:00 warsztaty teatralne w poszczególnych grupach (co drugi tydzień)

Środa

9:00-12:00 warsztaty fizyczno-chemiczne (co 2 tygodnie)
9:30-10:30 warsztaty Emocje i ja – zerówka
10:30-11:30 warsztaty Emocje i ja – grupa 4
10:00-10:30 zajęcia logorytmiczne – grupa 3
13:00-15:00 warsztaty przyrodnicze w poszczególnych grupach (co drugi tydzień)

Czwartek

8:00-9:00 zajęcia logopedyczne – zerówka
9:00-12:00 piłka fair play z podziałem na grupy
10:00-10:30 zajęcia logorytmiczne – grupa 4
12:00-13:00 zajęcia psychologiczne
13:00-15:00 warsztaty Matematyka dla Smyka w poszczególnych grupach (co drugi tydzień)

Piątek
8:00-9:00 zajęcia psychologiczne
9:00-12:00 Mini Siatkówka, Mini Koszykówka z podziałem na grupy
9:00-9:30 język angielski – grupa 1
10:00-10:30 zajęcia logorytmiczne – zerówka
12:45-14:00 język hiszpański z podziałem na grupy