KONKURS „Dyniowe szaleństwo”

REGULAMIN KONKURSU JESIENNEGO

„DYNIOWE SZALEŃSTWO”

 1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole „Magnolki” w Konstantynowie Łódzkim.
 2. Celem konkursu jest:
  • rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna pory jesiennej
  • rozbudzanie u dzieci wyobraźni i kreatywnego myślenia
  • poznanie różnych technik plastycznych
  • ćwiczenie zdolności manualnych
  • wzmacnianie więzi rodzinnych
  • współpraca z rodzicami
 3. Warunki uczestnictwa:
  • Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z przedszkola „Magnolki”
  • Tematyka: „Dyniowe szaleństwo”
  • Technika pracy: praca plastyczno-techniczna może zostać wykonana techniką dowolną, np. rysunek, wyklejanka, praca przestrzenna, materiały naturalne.
  • Na odwrocie pracy należy podać imię i nazwisko dziecka
  • Prace plastyczno-techniczne należy dostarczyć do przedszkola „Magnolki” do dnia 25.10.2022r.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu. Nagrody – zdjęcia prac zostaną umieszczone na stronie Facebook przedszkola „Magnolki”. Głosy na zamieszone prace, mogą oddawać wszystkie zainteresowane osoby, poprzez naciśnięcie przy wybranym zdjęciu symbolu „Lubię to”. Głosy na wybrane prace można oddawać w dniach od 26.10.2022r. do 30.10.2022r.
 5. Wręczenie nagród nastąpi na terenie przedszkola w dniu 31.10.2022r.