Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Ogłoszenie nr 1/2017/18

Zgodnie z  § 15  pkt 3 Statutu Niepublicznego Przedszkola „Magnolki” w Konstantynowie Łódzkim

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Magnolki” w Konstantynowie Łódzkim ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2018/2019, zgodny z zasadami ustalonymi przez Organ Prowadzący

 

Rekrutacja wstępna  29.01- 09.02.2018 r.

dotyczy dzieci już uczęszczających, dzieci pracowników, rodzeństwa dzieci uczęszczających do placówki- karty zgłoszeń oraz deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego  rozdawane w czasie zebrań z rodzicami , do pobrania u wychowawców grup oraz  na stronie internetowej przedszkola.

 

Termin ich składania w gabinecie dyrektora upływa 09.02.2018r. o godz.17.00

 

Niespełnienie powyższego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w nowym roku szkolnym 2018/2019.

 

Rekrutacja główna (otwarta) 10.02. – 02.03.2018 r.

Karty zgłoszeń wydawane są i przyjmowane przez dyrektora przedszkola, organ prowadzący i osoby do tego upoważnione oraz do pobrania na stronie internetowej przedszkola.

Termin ich składania w gabinecie dyrektora upływa 02.03.2018r. o godz. 17.00

 

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych 05.03.2018 r.

Dzieci, które nie zostaną przyjęte do placówki w rekrutacji wstępnej i głównej,  zgodnie z § 15 pkt 4 Statutu Przedszkola ich przyjęcie może nastąpić w trakcie całego roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc.