Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Ogłoszenie nr 1/2019/20

Na podstawie:
§ 15  pkt 3 Statutu Niepublicznego Przedszkola „Magnolki” w Konstantynowie Łódzkim Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Magnolki” w Konstantynowie Łódzkim po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym

Zarządza się, co następuje

§ 1

Ustala się następujące terminy w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021:

  1. Od 29 stycznia 2020 roku do 20 lutego 2020 roku – termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu
  2. Od 21 lutego 2020 roku do 20 marca 2020 roku – termin składania dokumentów do przedszkola
  3. 23 marca 2020 roku – ogłoszenie listy dzieci przyjętych
  4. Dzieci, które nie zostaną przyjęte do placówki w rekrutacji wstępnej oraz głównej mogą zostać przyjęte w trakcie całego roku szkolnego w miarę wolnych miejsca.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.