Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 29 stycznia 2021r. Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Magnolki” w Konstantynowie Łódzkim w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów rekrutacji.

Na podstawie:
§ 15  pkt 3 Statutu Niepublicznego Przedszkola „Magnolki” w Konstantynowie Łódzkim Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Magnolki” w Konstantynowie Łódzkim po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym

Zarządza się, co następuje

§ 1

Ustala się następujące terminy w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022:

  1. Od 1 lutego 2021 roku do 12 lutego 2021 roku – termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu
  2. Od 15 lutego 2021 roku do 12 marca 2021 roku – termin składania dokumentów o przyjęcie do przedszkola
  3. 20 marca 2021 roku – ogłoszenie listy dzieci przyjętych
  4. Od 21 marca 2021 roku – termin postępowania uzupełniającego
  5. Dzieci, które nie zostaną przyjęte do placówki w rekrutacji wstępnej oraz głównej mogą zostać przyjęte w trakcie całego roku szkolnego w miarę wolnych miejsca.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne można wysyłać również w formie skanu na adres magnolki@wp.pl