Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 24 stycznia 2022r. Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Magnolki” w Konstantynowie Łódzkim w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 terminów rekrutacji.

Na podstawie:
§ 15  pkt 3 Statutu Niepublicznego Przedszkola „Magnolki” w Konstantynowie Łódzkim Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Magnolki” w Konstantynowie Łódzkim po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym

Zarządza się, co następuje

§ 1

Ustala się następujące terminy w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023:

Od 24 stycznia 2022 roku do 11 lutego 2022 roku – termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu
Od 14 lutego 2022 roku do 4 marca 2022 roku – termin składania dokumentów o przyjęcie do przedszkola
20 marca 2022 roku – ogłoszenie listy dzieci przyjętych
Od 21 marca 2022 roku – termin postępowania uzupełniającego
Dzieci, które nie zostaną przyjęte do placówki w rekrutacji wstępnej oraz głównej mogą zostać przyjęte w trakcie całego roku szkolnego w miarę wolnych miejsca.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Karta zgłoszeniowa do pobrania tutaj

Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne można wysyłać również w formie skanu na adres magnolki@wp.pl