Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Magnolki” w Konstantynowie Łódzkim w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów rekrutacji.

Na podstawie:
§ 15  pkt 3 Statutu Niepublicznego Przedszkola „Magnolki” w Konstantynowie Łódzkim Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Magnolki” w Konstantynowie Łódzkim po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym

Zarządza się, co następuje

§ 1

Ustala się następujące terminy w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2023/2024:

Od 23 stycznia 2023 roku do 10 lutego 2023 roku – termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu
Od 13 lutego 2023 roku do 3 marca 2023 roku – termin składania dokumentów o przyjęcie do przedszkola
6 marca 2023 roku – ogłoszenie listy dzieci przyjętych
Od 7 marca 2023 roku do 28 kwietnia 2023 roku – termin postępowania uzupełniającego
Dzieci, które nie zostaną przyjęte do placówki w rekrutacji wstępnej oraz głównej mogą zostać przyjęte w trakcie całego roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Karta zgłoszeniowa do pobrania tutaj

Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne można wysyłać również w formie skanu na adres magnolki@wp.pl